Písmeno Kód Pomocné slovo
A • - Akát
B - • • • Blýskavice
C - • - • Cílovníci
D - • • Dálava
E Erb
F • • - • Filipíny
G - - • Grónská zem
H • • • • Hrachovina
CH - - - - Chléb nám dává
I • • Ibis
J • - - - Jasmín bílý
K - • - Krákorá
L • - • • Lupíneček
M - - Mává
N - • Nástup
O - - - Ó náš pán
P • - - • Papírníci
Q - - • - Kvílí orkán
R • - • Rarášek
S • • • Sobota
T - Trám
U • • - Uličník
V • • • - Vyučený
W • - - Wagón klád
X - • • - Xénokratés
Y - • - - Ýgar mává
Z - - • • Známá žena
Čáslice

Kód

 
1 • - - - -
2 • • - - -
3 • • • - -
4 • • • • -
5 • • • • •
6 - • • • •
7 - - • • •
8 - - - • •
9 - - - - •
0 - - - - -
Pomocné znaky

Kód

 
, - - • • - -
; - • - • - •
! - - • • • -
? • • - - • •
: - - - • • •
- - • • • • -
= - • • • -
" • - •• - •
/ - • • - •
( - • - - • -

@

• - - • - •