TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY

1.                   Zpevněná cesta

2.                   Pěšina

3.                   Polní a lesní cesta

4.                   Trasa vodní dopravy

5.                   Ostatní silnice

6.                   Silnice I.třídy

7.                   Dálnice

8.                   Násep 

9.                   Řeka s jezem

10.               Řeka s mostem

11.               Řeka s přehradou

12.               Řeka s přívozem

 

13.               Kostel

14.               Meteorologická stanice

15.               Kaple

16.               Pomník

17.               Zřícenina hradu

18.               Veřejné tábořiště

19.               Autokempink

20.               Hrad, zámek, tvrz

21.               Kříž

22.               Větrný mlýn

23.               Vodní mlýn

24.               Orientačně důležitý strom

     

 

25.               Muzeum, galerie

26.               Hraniční přechod

27.               Hraniční přechod pro pěší a cyklisty

28.               Kulturně pozoruhodné místo

29.               Ubytovna

30.               Hotel

31.               Stanice horské služby

32.               Restaurace

33.               Hranice CHKO

34.               Hranice národního parku

35.               Hranice přírodního parku

36.               Přírodní zajímavost

 

37.               Sad a zahrada

38.               Vinice

39.               Porosty křoví

40.               Chmelnice

41.               Vodojem

42.               Pramen

43.               Veřejně koupaliště

44.               Studna

45.               Elektrárny

46.               Hájovna, myslivna

47.               Továrna s komínem

48.               Samostatné budovy

 

49.               Železniční stanice

50.               Železnice jednokolejná elektrifikovaná

51.               Železnice dvoukolejná

52.               Úzkorozchodná železnice

53.               Zeď

54.               Jeskyně

55.               Lyžařský vlek

56.               Elektrické vedení

57.               Most

58.               Lávka

59.               Hatě

60.               Nadzemní produktovod

61.               Vodopád

62.               Ponor, vyvěračka

63.               Močál, bažina

64.               Minerální pramen

65.               Krasový závrt

66.               Propast

67.               Vrstevnice

68.               Halda

69.               Sjezdovka

70.               Státní hranice

71.               Hranice porostů

72.       Rašeliniště